Nieuwe ruimte, nieuw vuur, nieuw werk.


 
 
           Met de uitbreiding van het atelier hebben we meer ruimte. Letterlijk, maar ook in het creatieve brein. Meer ruimte        
           in het hoofd vertaalt zich in nieuwe ideeën, nieuwe vormen en nieuwe  motivatie. Daarbij helpt de hernieuwde       
           aanwezigheid van een gasoven en een afzuigcabine enorm. Reductie stoken, wat toch in onze genen is gaan zitten 
           de afgelopen dertig jaar, kan weer. Daarmee komt ruimte om met porselein te werken en die speciale uitstraling
           van dit witte goud aan je werk mee te geven. Maar ook om letterlijk groot te werken.
 
 
 
 
 
                             
 
           Serie porseleinen bekers in              Porseleinen schaaltje met mat glz. buiten          Porseleinen stiekeltjes deksel doosje
           diverse reductie glazuren               en Chun glazuur aan binnen kant, 1300°.           met tenmoku glazuur, 1300°.
           gestookt op 1300°.
 
 
 
 
                                                                      
          
           Porseleinen schaaltje met sang de                          Deksel doosje in celadon               Porseleinen schaaltje in tenmoku
           boeuf en celadon glazuur, 1300°.                             glazuur, 1300°, porselein.               en celadon glazuur, 1300°
 
 
                             
 
 
 
                           
            
            Porseleinen deksel doosje in sang          Porseleinen schaaltje mat glazuur               Porseleinen d.doosje met mat
            de boeuf glazuur, 1300°                           buiten, celadon binnen, 1300°                    blauwe glazuur, 1300°
 
        
 
 
 
 
 
                                   
 
             Porseleinen schaaltje met mat                   Tenmoku deksel schaaltje in                   Porseleinen schaaltje met celadon
             glazuur buiten en celadon binnen.           porselein, met rode deco, 1300°            en sang de boeuf glazuur, 1300°
 
 
           
 
                                                                                                                                    

             Porseleinen sculptuur van in elkaar                    Hetzelfde sculptuur                             Sculptuur van in elkaar grijpende
             grijpende verbindingen in verschil-                    vanuit andere hoek.                           porseleinen plaatjes in diverse
             lende reductie glazuren, 1300°                                                                                         reductie glazuren.
 
 
 
           
 
                                                         
 
 
             Sculptuur  steengoed/porselein                                            
             31 x 39 cm.                                                                                                                   
   
 
 
    
                                                      
             Paneel van porselein en steengoed                Paneel, pors./steeng.               Suiker potje en melk kannetje in
             met verschillende reductie glazuren                reductie glazuren, 1300º.         porselein, reductie, 1300º .           
             gestookt op 1300º.
 
 
 
           
 
                           
          
           Porseleinen bekers, reductie stook, 1300º             Porseleinen schaaltje, reductie stook, 1300 graden.
 
 
 
 
                              
          
 
            Hetzelfde schaaltje, rechtop staand.            Schaaltje, mat/koper/reductie glazuur         Deksel doosje, tenmoku
                                                                                        binnen Chun glazuur, 1300 graden.               glazuur, porselein, 1300º.
 
 
            
 
                                                               
 
          
             Schaaltje, porselein, cobalt                           Melk kannetje, porselein,                          Vaassculptuur, porselein,
             glazuur, reductie 1300º                                   reductie, 1300°                                            reductie, 1300°
 
           
 
                                                           
 
 
             Vaassculptuur, pors.                   Vaassculptuur, pors.              Vaassculptuur, pors.              Vaassculptuur, pors.
             steengoed, h. 35cm                   steengoed, h.37 cm              steengoed, h. 60 cm             steengoed, h.35 cm
             reductie, 1300°                            reductie, 1300°                       reductie, 1300°                       reductie, 1300°
      
 
 
 
 
 
                                                  
 
            Vaassculptuur, pors/steengoed,               Kom, h. 23 cm. pors/steeng.               Kom, h. 22cm, pors/steeng.
            diverse reductie glazuren, 1300°               reductie glazuren 1300°                       reductie glazuren, 1300°
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
            Pieken piek, 35 cm,                           Vaas, 13 cm, reductie                  Schaaltje, 12 x 7 cm, reductie porselein/
            reductie, porselein/                           porselein/steengoed.                   steengoed.
            steengoed.
 

 
          
 
                                             
   
            Pieken piek, 35 cm,                         Bekers, h. 8 cm, reductie, porselein/steengoed.                Vaas, 24 cm, reductie.
 
 

            reductie, steeng./pors.
 
 
 
 
                                                                  
 
             Vaas, 24 cm, reductie.                      Vaas, 14 cm, reductie.                     Bekers, h. 8 cm, reductie, porselein/steengoed.
 
 
 

 
 
                                                         
 
             Sculptuur, 61 cm,                            Sculptuur, 60 cm,                           Vaassculptuur  2 x 23 cm. 
             porselein/steengoed.                     porselein/steengoed.                     porselein/steengoed.
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
                                           
 
             Vaassculptuur, 22x 22 cm,                           Vaassculptuur, 21 x 23 cm,                       Vaassculptuur, 23 x 22 cm,
             porselein/steengoed.                                   porselein/steengoed.                               porselein/steengoed.
 
 
 
 
 
                                                                  
 
              Porselein sculptuur 35 x 27 cm.                                         Porselein sculptuur  20 x 20 cm.   
                              
 
 
 
 
 
                             
 
                               Porselein sculptuur, 27x35 cm.